Nordic Tech Fund

Med Nordic Tech Fund startar vi en ny venture fond — där allmänheten kan vara med och investera i nya spännande techbolag i tidiga skeden.

Boka upp dig för en livepresentation.

Välj bland flera tider under juni.

Styrelsen i Nordic Tech Fund AB (pub) har upprättat ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen 2021-05-05 och nu finns tillgängligt för nedladdning på denna sida. I enlighet med styrelsens beslut öppnar fonden för investeringar genom teckning av vinstandelsbevis i en första anmälnings/teckningsperiod som löper 17 maj – 23 juni.

Bli en del av Nordic Tech Fund – klicka här för att teckna dig för andelar. Teckningsperioden stänger 23 juni.

Anmäl dig här om du är intresserad av att få information om vad som händer hos Nordic Tech Fund.