Nordic Tech Fund

Frequently 
Asked Questions

Vad är Nordic Tech Fund?

Det är en svensk teknikfond, en s k Alternativ Investeringsfond (AIF).  En fond är en samling av tillgångar som någon annan än du själv sätter ihop i en blandad portfölj. I det här fallet består portföljen av en samling techbolag som befinner sig tidigt på sin resa, är onoterade (vid första investeringstillfället) och därmed också ofta förhållandevis okända. Dessa bolag är noga utvalda utifrån potentialen baserat på bedömningar av team, marknad, produkt och ekonomi, något förenklat. Fördelen är att du som investerare kan köpa tillgångar i något som normalt sett är inte är tillgängligt för andra än förmögna affärsänglar och privata riskkapitalbolag. Idag finns 10 bolag i portföljen och vi avser göra investeringar i ytterligare ett 20-tal bolag de närmaste åren. 

Det finns ju redan så många fonder att investera i - varför ska jag välja Nordic Tech Fund?

Nordic Tech Fund är anpassad för att genomföra investeringar i onoterade svenska teknikbolag i tidig fas (från det att deras teknik är redo för marknaden och till dess att de börjar skala upp kraftfullt). Illustrativt kan sägas att det är den typen av bolag som det går att läsa om på Breakit och DI Digital. Vi som står bakom Nordic Tech Fund är proffs på den här typen av investeringar och har all den erfarenhet som krävs för att noggrant gallra fram rätt bolag, att säkerställa att alla avtal finns på plats och att vi jobbar tillsammans med de bästa medfinansiärerna inom respektive teknikområde. Riskminimering sker genom att investera i många bolag, praktisera god genomlysning och se till att komma in i dem på rätt värderingsnivå. Sammantaget gör det att vi har goda förutsättningar att lyckas riktigt bra.

Vad är det för värdepapper jag investerar i?

Fonden ställer ut vinstandelsbevis (vinstandelslån) till investerare. Ett vinstandelsbevis fungerar som en andel i fonden. När fonden har tagit in de pengar som ska tas in (upp till 150 mkr) så stänger den för nya insättningar. Pengarna används sedan till att investera i portföljbolag, existerande och nya bolag, upp till 30 st. Resan med fonden pågår i sju år innan den stänger och då skall alla innehav sålts av. Fonden är noterad vilket skapar en möjlighet att sälja sina vinstandelsbevis under resans gång på den öppna marknaden (börsen). Handeln beräknas vara förhållandevis låg inledningsvis när fonden är ny och okänd men bedöms öka i takt med att fonden växer i storlek, styrka och kännedom. Möjligheten att avyttra eller införskaffa fondandelar över marknaden är i vanlig ordning en funktion av utbud och efterfrågan mellan säljare och köpare.

Vem kan investera i Nordic Tech Fund?

Fonden är öppen för alla att investera i. Minsta investeringsnivå är 50 000. Storleken på fonden är upp till 150 mkr och när dessa pengar har kommit in från investerare stänger fonden för insättningar. Insättningarna (investeringar i fonden) kommer ske under året och start för detta kommer kommuniceras inom kort.

Hur kan jag investera i Nordic Tech Fund?

När teckningsperioden är öppen kommer det finnas en länk på nordictechfund.se som heter ”Investera”. Du kommer där ledas vidare till en tecknings-sida där det är möjligt att teckna andelar med hjälp av Mobilt BankID eller ett fysiskt formulär. Du kan anmäla ditt intresse redan nu under fliken Investerare

Är Nordic Tech Fund en SPAC?

Nej. Det är en fond som fungerar liknande de privata VC-fonder som tar in pengar från investerare för att investera i tillväxtbolag. Skillnaden är att Nordic Tech Fund är relativt liten (150 m), låter ett flertal personer och företag investera i fonden (snarare än ett fåtal välkapitaliserade aktörer) samt att den ska verka publikt (noterad).

Hur värderas innehaven i fonden?

Fonden värderas regelbundet under året enligt gällande regelverk för att säkerställa att hela portföljen har en marknadsmässig värdering. Fondens värdering stäms av med fondens revisorer.

Hur lång är fondperioden?

Fondens livslängd (fondperioden) är sju år. Under den här tiden ska kapitalet arbeta i de bolag som fonden investerar i. Detta betyder att det är så lång tid som investerarnas kapital blir inlåst innan de kan räkna med en eventuell återbetalning med avkastning. Dock är dock möjligt att sälja och köpa andelar över marknaden i och med att fonden är noterad. En av anledningarna till noteringen är att möjliggöra att tillgångarna blir likvida under fondperioden. Möjligheten att avyttra eller införskaffa fondandelar över marknaden är i vanlig ordning en funktion av utbud och efterfrågan mellan säljare och köpare.

Vilka är riskerna med att investera i Nordic Tech Fund?

Alla investeringar är förenade med någon form av risk, så gäller även fonder. Nordic Tech Fund är en så kallad high-risk/high-reward-fond. De bolag som fonden investerar i är bolag i tidiga skeden. I och med att de söker riskkapital från oss och andra investerare betyder det ofta att de inte nått positivt kassaflöde ännu, utan är beroende av kapitaltillskott utöver det som deras kunder för tillfället genererar. Dessa bolag är normalt sett de svåraste att arbeta med eftersom de är omogna. Deras teknik är inte sällan revolutionerande men också ny på marknaden med allt vad det innebär. Med det sagt så har det blivit lättare att driva startups och tillväxtbolag. Det finns ofta en större professionalism bland entreprenörerna än för bara tio år sedan. Det finns också mycket bättre verktyg för administration, marknadsföring och försäljning, webb- och app-utveckling, virtuella möten mm vilket gör bolagsbyggande mer friktionsfritt och mer affärsfokuserat. Unga entreprenörer är ofta de som är bäst på att effektivt använda allt detta.

Kan jag teckna i fonden på min ISK eller Kapitalförsäkring?

Det korta svaret är ja, andelsbevis kan bevaras på en ISK, så länge bevisen är noterade. Men alla banker (läs din bank) har olika sätt att förhålla sig till dessa sparformer, framför allt ISK.  Därför uppmanas att kontakta din bank för när det gäller den här frågeställningen. För de fall du tecknar dig i öppna emissioner som fonden genomför behöver din bank informeras om att du vill teckna i Nordic Tech Fund via ISK eller KF.  I annat fall kommer de först behöva bokas in på ett depåkonto (d v s om du betalar in via avräkningsnota och anger ett ISK som mottagare utan att stämma av med banken innan).

Anmäl dig här om du är intresserad av att få information om vad som händer hos Nordic Tech Fund.