Nordic Tech Fund

Investerare

Itatake

Från Itatake, ett av våra spännande portföljbolag.

Målet med Nordic Tech Fund är att skapa en publik fondstruktur som ska bidra till att odla fram en mängd nya svenska och nordiska teknikbolag samtidigt som vi genererar en hög avkastning till investerarna. Grunden för Nordic Tech Fund bygger på två lika viktiga ben: 1) att fonden ska vara tillgänglig för alla – såväl privatpersoner som professionella investerare, och 2) att fonden investerar i onoterade svenska teknikbolag i tidiga skeden.

Uppfattningen att investeringar i fonden ska vara tillgängliga för alla bygger på ett nytänkande kring både svensk spartradition och venturefonder. Fonder är en populär sparform i Sverige, men hittills har venturefonderna i princip varit otillgängliga för allmänheten. Det vill vi ändra på.

Möjligheten att investera i onoterade teknikbolag i tidiga skeden är vanligtvis förbehållet redan förmögna individer och riskkapitalbolag. En av anledningarna är att det krävs relativt mycket kapital. Detta i sin tur beror på att den höga risken i bolag i tidiga skeden kräver riskspridning, vilket uppnås genom att investerare tar positioner i flera olika bolag samtidigt. På börsen är detta relativt lätt. I onoterade tillväxtbolag är det tvärtom ganska svårt. Dessutom krävs ofta flera följdinvesteringar i onoterade tillväxtbolag. Att centrera kapitalet in i en publik teknikfond som har ett managementteam med stor erfarenhet av att arbeta med onoterade techbolag har flera fördelar. Dels sprids risken genom att fonden investerar i ett flertal teknikbolag inom utvalda områden, dels delar många investerare på risken snarare än att ett fåtal personer står för hela insatsen.

Nordic Tech Fund utmanar även begreppet aktiv förvaltning. Teamet bakom Nordic Tech Fund har stor erfarenhet av den omfattande process som det innebär att hitta rätt bolag, genomföra investeringar och bygga värde i onoterade techbolag. Sammantaget har ledning, styrelse och rådgivare tidigare genomfört ett stort antal investeringar och ett flertal exits. Nordic Tech Fund kommer vara aktiva ägare gentemot entreprenörerna, och transparanta förvaltare gentemot investerarna. Nordic Tech Fund förbereds för notering på NGM. Med en börsnotering möjliggörs också att andelarna i fonden (vinstandelsbevisen) kan avyttras över marknaden under fondperioden.

Inriktning

Även om Nordic Tech Fund är en bred teknikfond kommer fondens inriktning centreras till att bygga en portfölj huvudsakligen bestående av mjukvarubolag profilerade inom Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI)/Machine Learning (ML) och Computer Gaming (Datorspel) samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell. Inriktningen matchar väl med teamets tidigare erfarenheter och kompetens samt ligger i linje med svenska styrkeområden.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. För mer information om fondens riskprofil, se fondprospektet som finns tillgängligt för nedladdning på nordictechfund.se

Anmäl dig här om du är intresserad av att få information om vad som händer hos Nordic Tech Fund.​