Nordic Tech Fund

Nordic Tech Fund investerar i AI Medical Technology.

Noterade fonden Nordic Tech Fund genomför en investering i Stockholmsbaserade AI Medical Techonology på 1,5 mkr. Bolaget utvecklar en revolutionerande teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och därigenom hjälpa patienter och sjukvården till träffsäkrare och snabbare diagnoser. 

”AI Medical arbetar inom ett område där vi ser att AI kommer få stor betydelse för framtiden. Hudcancer är ett växande problem och en av de vanligaste cancerformerna i världen. Att använda datormodeller som tränats på hundratusentals bilder som ett första steg i diagnostisering av hudcancer är ett perfekt case för AI i sjukvården. Träffsäker och snabb diagnos ökar överlevnaden och minskar vårdens kostnader”, säger Christian Björkman, VD för Nordic Tech Fund Group. 

Bakom AI Medical Technology står ett ungt, entreprenörsdrivet team från flera länder. Tillsammans har de utvecklat produkten Dermalyzer, ett AI-baserat diagnostisk beslutsstöd.  Dermalyzer är en medicinteknisk lösning som ger diagnostiskt beslutsstöd för medicinsk personal vid diagnos av hudcancer. Dermalyzer har i experimentell miljö uppvisat mer träffsäker diagnostisk förmåga än traditionella metoder och konkurrerande teknologier.

Teknologin bygger på “Convolutional Neural Networks”,  de vill säga djupa neurala nätverk som är en slags artificiell intelligens. Nätverken (AI) har utvecklats till att känna igen bilder på godartade och elakartad hudförändringar. Emissionen, på totalt 7 mkr skall användas till att validera tekniken i kliniska studier samt förbereda för kommersialisering. 

“Som alltid har förtroendet för bolagets team och deras leveransförmåga störst vikt vid ett investeringsbeslut. Vi har följt Christoffer Ekström och de övriga i teamet en tid och imponeras av hur snabbt och effektivt de arbetar. Att ta in ny teknik i etablerade strukturer innebär stora utmaningar och även om de bara är i början på sin resa och har mycket kvar att bevisa är vi övertygade om att de har det som krävs för uppgiften”, säger Christian Björkman

Om Nordic Tech Fund.

Nordic Tech Fund är en noterad riskkapitalfond som investerar i svenska onoterade techbolag i tidiga skeden.  Fonden är noterad på NGM och är öppen för alla att investera i. Fonden har målsättningen att resa 150 miljoner kronor under det första året. Fonden har idag innehav i tio techbolag inom AI, gaming (dataspel mm) Internet of Things och med SaaS som affärsmodell. En målsättning är att växa till ca 30 portföljbolag relativt snabbt. Teamet som förvaltar fonden har många års erfarenhet av investeringar i onoterade techbolag, tillväxtresor samt att sälja och notera bolag. Mer information finns på nordictechfund.se

Flera Nyheter

More To Explore